Isträning filmat från vagnen

Spelade in ett intervallpass på isen med Aega.Blev bara 1,5 intervall.   Utrustningen fegade ur och tyckte det var för kallt.Rakbanan på isen är 1100m lång, vi körde i 30 tempo.